Gołębie - HapLabs - preparaty dla gołębi

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.05.2018

dodano wyniki z lotu nr 3 Cedynia I

dl,

administrator


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.05.2018

Przypominamy, iż zgodnie z jednym z punktów Rozdziału V, Regulaminu Lotowo-Zegarowego, który brzmi:

1. Zadaniem Komisji Lotowej jest:

f. wskazanie klatek, do których mają być włożone gołębie z tym, że w lotach gołębi dorosłych, gołębie jednego Hodowcy muszą być obowiązkowo rozłożone do kilku klatek transportowych

…..

Oznacza to, że w jednej klatce transportowej muszą być gołębie kilku hodowców.

Nie dopuszczalne jest, aby to hodowca wkładający gołębie na lot decydował w które klatki będą wkładane jego gołębie, gdyż narazi się tym samym na konsekwencje w związku z łamaniem w/w regulaminu.

Zarząd Oddziału

 

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.04.2018

W zakladce Pliki do pobrania dodano harmonogram objazdu kabiny w zezonie 2018

dl,

adminisrator


Harmonogram lotów próbnych oddziałowych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.04.2018


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.03.2018

W zakładce “Plan lotów” dodano plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2018

dl,

administrator


Przypominam , iż zgodnie

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.03.2018

z aktualnym regulaminem Lotowo-Zegarowym

REGULAMIN LOTOWO - ZEGAROWY, Rozdział II

“..2. Hodowca chcący brać udział w lotach musi podporządkować się następującym zasadom:

...g. przedłoży do kontroli karty własności gołębi, karty zastępcze (duplikaty) lub upoważnienia wraz ze spisem gołębi. Na gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI oprócz kart własności należy przedłożyć Komisji Oddziałowej stosowne dokumenty świadczące o nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego ( oryginalny rodowód podpisany przez Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę klubu zagranicznego ). Gołębie, na które hodowca nie posiada ww dokumentów nie mają prawa uczestnictwa w lotach,”

dl

administrator


Spisy gołębi dorosłych 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.03.2018

Do dnia 25 marca 2018 r. należy dostarczyć do Skarbnika Odziału spisy gołębi dorosłych. Spisy należy sporządzić w 4 egzemplarzach, jedna kopia pozostaje w Sekcji, 3 egzemplarze przekazujemy do Oddziału.

Spisy do Mistrzostwa Polski sporządzamy rownież w 4 egz. i przedkładamy j.w.

dl

administrator


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.03.2018

W zakładce “Pliki do pobrania” dodano wzór spisu gołębi

dl

administrator


Walne Zebranie Delegatów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.02.2018

Informujemy, że w dniu 24.02.2018 r. o godzinie 17:00 w restauracji Karczówka (d. U Toniego) odbędzie się Oddziałowe Walne Zebranie Delegatów Oddziału Rypin Zachód

Zarząd Oddziału 


Witamy na stronie internetowej nowo powstałego Oddziału 0495 Rypin Zachód

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.02.2018

 

 


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<